Pravne regulative i GDPR

Voditelj obrade osobnih podataka

Contra d.o.o., Obala K.Branimira 6/a, 23000 Zadar, Hrvatska, OIB: 13266762886, email: info@harbor.hr poštuje vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici ( dalje u tekstu „Stranica“), te tijekom posjeta našem poslovnom prostoru. U tom smislu, Contra d.o.o. djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

Kao voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

Contra d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv tvrtke ako je u nazivu osobni podatak, osobni podaci ako se prijavljujete kao predstavnici medija za sudjelovanje na događanjima, fotografija i snimka, IP adresa te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, sudjelovanjem na događajima, nagradnim igrama, nagradnim natječajima ili pristupom našem poslovnom prostoru poduzeća (“Osobni podaci“), u slučajevima kada:

• koristite kontakt obrazac na Stranici
• nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža,
• fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo,
• date komentare ili postavite pitanja,
• obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
• ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događanjima koja organiziramo mi i/ili naši klijenti
• posjetitelj ste našeg poslovnog prostora poduzeća
• surađujemo s Vama kao našim dobavljačima, poslovnim partnerima,
• surađujemo s Vama kao osobama koje obavljaju poslovne zadatke preko Studentskog centra
• sudjelujete u nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje organiziramo
• kad izdajemo račun za proizvode/usluge

Contra d.o.o. neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt obrazac i obrazac za registraciju) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći komunicirati i surađivati s nama ili sudjelovati na događanjima, nagradnim igrama i nagradnim natječajima koje organiziramo.

Na ulazima u područje poslovnog prostora koje će biti snimano i fotografirano jasno su objavljena pravila privatnosti te je jasno naznačeno da možete biti snimani i fotografirani, te je isto naš legitiman interes budući se bavimo uslužnom djelatnošću. Ukoliko ne želite biti snimani/fotografirani nemojte ulaziti u prostor snimanja/fotografiranja. Zasebne snimke i slike djece (ispod 16 godina) na kojima se ista mogu prepoznati nećemo nigdje objaviti bez da smo prije toga skupili privolu zakonskih zastupnika istih, osim ako snimke/slike nisu snimane u grupnom kadru. Pružanje informacija posjetitelja/pošiljatelja je dobrovoljno i ne postoji ugovorna obveza ili uvjet da to posjetitelj/pošiljatelj učini. Voditelj obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatiziranog donošenja odluka.

Kolačići

Informacije o kolačićima

Naša web stranica koristi kolačiće.

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Ova Stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Newsletter
Contra d.o.o. prikuplja u svoju bazu podataka iskljucivo email adresu bez ostalih vezanih informacija, isključivo u svrhu slanja newslettera za potrebe osobne promocije restorana.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka, Instagrama, LinkedIna

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook, Instagrama, LinkedIn

Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/ i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

„LinkedIn“ je poslovna društvena mreža kojoj je operativno društvo za korisnike koji koriste uslugu unutar EU, EGP i Švicarske, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Pravila za zaštitu osobnih podataka koja je LinkedIn objavio dostupna su na adresi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na toj društvenoj mreži.

Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Osobne podatke obrađujemo na osnovu Vaše privole, legitimnog interesa, radi izvršenja ugovorne obveze, te na osnovu zakonske obveze. Obrada Osobnih podataka ograničena je samo za svrhu za koju su isti prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Kada obrađujemo podatke na osnovu Vaše privole, obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali prilikom komunikacije s nama, radi odgovora na Vaša pitanja ili obrade Vaše molbe za posao, kad sudjelujete u nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje organiziramo, kada ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događanjima koja organiziramo mi i/ili naši klijenti. Svrha obrade je u poduzimanju koraka po Vašem zahtjevu npr. odgovor na pitanja i komentare, zaprimanje ponuda, komunikacija o Vašim aktivnostima na stranici, obrada otvorenih molbi i molbi na raspisane natječaje, zaprimanje Vaših prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju, nagradnoj igri, zaprimanje Vaših prijava za izdavanje akreditacije na događanja koja organiziramo mi i/ili naši klijenti.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kad pristupate našoj Stranici (IP-adresa), kad fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo, kao i kad Vas snimamo nadzornim kamerama prilikom posjeta našim poslovnim lokacijama. Ukoliko organiziramo event i druge aktivnosti za vrijeme kojih ćemo fotografirati i snimati goste, to ćemo činiti ili na osnovu legitimnog interesa o čemu ćete unaprijed i prije ulaska u prostor snimanja/fotografiranja biti obaviješteni ili će se od Vas prethodno zatražiti privola. Svrha ove obrade uključuje i postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim. Snimke/slike sudionika na našim događanjima obrađujemo u svrhu promocije događanja.

Radi izvršenja ugovorne obveze te na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa dužni smo obrađivati Vaše osobne podatke kad kupujete naše proizvode, koristite naše usluge. Posebno se vrši obrada podataka osoba koje obavljaju zadatke preko Studentskog centra, poslovnih partnera i dobavljača (npr. dogovori oko izvršavanja usluga), uz to obrađujemo i kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona / mobitela, e-mail adresa), kao i kupaca zbog izdavanja računa.

Video nadzor

U našim prostorijama koristimo video nadzor u sljedeće svrhe:

• zaštite sigurnosti zaposlenika i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu u našim poslovnim prostorima te zaštite njihove imovine,

• smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom te zaštite naše imovine

Obrada osobnih podataka dobivena video nadzorom vrši se na osnovu legitimnog interesa za zaštitom osoba i imovine. Snimke se automatski brišu protekom roka od maksimalno 6 mjeseci presnimavanjem novijeg sadržaja. Pristup sustavu video nadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka, a snimke se pregledavaju samo u slučaju kad saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od iznad navedenih svrha (i to uz odobrenje ovlaštene osobe), pri čemu se jedino snimke relevantne za takve razloge mogu izuzeti i čuvati duže, dok za to postoji potreba i pravni temelj. Snimke video nadzora ne dostavljamo trećim osobama, osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sukladno važećim procesnim pravilima primjenjivim u takvom postupku. Sustav video nadzora nije povezan s drugim sustavima niti koristimo video nadzor za profiliranje ili automatsko donošenje odluka.

Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

• subjektima kojima se koristimo za organiziranje i provedbu događanja (npr. fotografiranje događanja)

• ovlaštenim PR agencijama, organizatorima događanja, subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju pojedinih događanja

• subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,

• osobama ovlaštenima od Contre d.o.o. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute obvezi povjerljivosti (zaposlenici Contra d.o.o.),

• službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo, legitiman ili javni interers (da zaštite i brane prava ili imovinu Contra d.o.o. i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika Contra d.o.o., Stranice ili javnosti)

• pravnim savjetnicima Contra d.o.o. u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,

• poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama

• Medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u tiskanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama

• Studentskom centru kako bi obradili osobne podatke u sklopu ugovorne i zakonske obveze.

Vaša prava i ostvarivanje prava

a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.

d) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
• ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na prenosivost podataka:
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.

g) Pravo na prigovor:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti.

Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Contra d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena

Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.harbor.hr ili putem e-maila info@harbor.hr.